Stacks Image p3841_n680766

Kesk 30, Sillamäe Linn / ☎ + (372) 397 40 77 / spordikompleks@gmail.com

 • О СПОРТКОМПЛЕКСЕ

  Силламяэское городское управление владеет и управляет спортивным комплексом Калев на основании положения о спортивном комплексе. Спорткомплекс обслуживает население города Силламяэ и прилегающих к нему волостей. Спортивный комплекс Калев представляет собой комплекс спортивных сооружений общей площадью 7 391,2 м2, куда входят искусственное и натуральное футбольные поля, бассейн, скейт-парк и здание спортивного комплекса. В здании спортивного комплекса находятся большой и малый залы, легкоатлетический манеж, атлетический зал, фитнесс-зал, административные помещения и кафе. Обслуживанием спортивного комплекса занимаются 35 сотрудников, из которых пятеро составляют административный персонал, два работника по охране здоровья, семь технических работников и 21 работник в сфере обслуживания.

 • ПЕРСОНАЛ

 • МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
  close
  Схема проезда
    
 • ДОКУМЕНТЫ
 • SPORDIKOMPLEKSIST

  Spordikompleks Kalev on Sillamäe linnavalituse omanduses ning tegutseb „Sprordikompleksi Põhimääruse“ alusel. Teenindab oma linna elanikkonda ja naabruskonna valdasid ning asulaid. Spordikompleks Kalev töötab aadressidel: Kesk 30; Kesk 28; Tškalovi 25a, Sillamäe, Ida-Virumaa, 40232.

  Spordikompleksi hallatav üldpind moodustab 7391,2 m2, spordiväljakute üldpind 6379,74 m2 ja firmadele renditav pind moodustab 1011,56 m2. Spordikompleksi koosseisulisi töötajad on kokku 35, kellest 5 on juhtivtöötajad, 2 on meditsiinitöötajad, 7 töötajat tegelevad tehniliste küsimustega ja 21 töötajat on teenindav personal. Spordikompleksi töötajatest seitsmel on kõrgharidus, 9 töötajal kesk-eriharidus.

 • SPORDIKOMPLEKSI TÖÖTAJAD

 • ASUKOHT
  close
  Схема проезда
    
 • DOKUMENDID

Kesk 30, Sillamäe Linn / ☎ + (372) 397 40 77 / spordikompleks@gmail.com