RUUMIDE ÜÜRILE ANDMINE AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS


Spordikompleks Kalev korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgneval aadressil asuvate ruumide üürile andmiseks:

Sillamäe spordikompleksi Kalev hoones, aadressiga Kesk 30, Sillamäe, teisel korrusel asuvad ruumid, pindalaga 104 m2, varustatud kohviku jaoks, koos mööbliga ja köögivarustusega.

Üürilepingu põhitingimused:

Kasutamise sihtotstarve - kohvik.

Üüritasu alghind –150  eurot kuus (ei sisalda tasu kommunaaltennuste eest).

Üürilepingu  tähtaeg – 3 aastat.

Osavõtutasu  – 20 eurot (ei tagastata).

Tagatisraha – ühe kuu üüri alghinna 150 eurot ulatuses.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada aadressil Sillamäe, Kesk tn. 30 kinnises ümbrikus märkusega "Kirjalik enampakkumine - kohvik" või e-postil spordikompleks@gmail.com hiljemalt 15.01.2020.a. kella 17.00 –ni.

Pakkumine peab sisaldama:

Avaldust enampakkumisel osalemise soovist osavõtja rekvisiitidega (nimetus/nimi, registrikood/isikukood, aadress, telefon) ning nõusolekut kehtestatud üürilepingu tingimustega, mis on tõendatud pakkumise teinud isiku allkirjaga või digitaalalkirjaga.

Üüritasu pakkumus (numbrite ja sõnadega eurodes).

Dokumendid, mis kinnitavad kohaliku ja riikliku maksude võlgade puudumist.

Juriidilised isikud – registreerimiskaardi koopia (B kaart), füüsiliste isikute puhul - koopia isikut tõendava dokumendi.

Maksekorralduste koopiad, mis kinnitavad tagatisraha (150 eurot) ja osavõtutasu (20 eurot) ülekandmist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele EE671010552021584001 SEB pangas.

Ümbrikute avamine toimub 17.01.2020.a. aadressil Sillamäe, Kesk 30.

Võitja  määratakse kõrgeima pakutud ruumide üürihinna alusel. Enampakkumise tulemused kinnitab Sillamäe Linnavalitsus. Kirjaliku enampakkumise võitja poolt tasutud tagatis (150 eurot) tasaarvestatakse üürilepingu sõlmimise korral lepingu alusel tasumisele kuuluvate summadega. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Sillamäe Linnavalitsuse poolt.

Üürilepingu tingimustega tutvustamiseks  ja  lisainfo saamiseks pöörduda tööpäeviti  kella 14.00 - 17.00 Sillamäe Spordikompleks Kalev või telefonil 39 24245, 5248702

Kesk 30, Sillamäe Linn / ☎ + (372) 397 40 77 / spordikompleks@gmail.com